Nowe obowiązki moje…

Ponieważ realizuję dwa nowe – gigantyczne – projekty medyczne na rzecz padaczki, wprowadzam pewne zmiany. Nie mam zbyt wiele czasu by odpowiadać na Wasze maile, zatem proszę piszcie je tylko w sprawach ważnych i krótkich!!! Nie proście o opinie, poglądy i porady, a o krótkie odpowiedzi. Maile będą redagowane przez moje współpracowniczki (tak! stopień feminizacji w CTP jest doskonały!) i reakcje na maile będą stosowne do ich ważności i medycznego priorytetu. Natomiast każdy może do mnie zadzwonić we wtorki i piątki w godzinach ustalanych w biurze CTP. To będą krótkie pogadanki telefoniczne nt bieżących problemów i planów co robimy, jak zmieniamy leki itp. Zachęcam do takiego kontaktu. Nikt nie zostanie na lodzie, wszyscy będą zaopiekowani, ale bądźcie dla mnie wyrozumiali – mam teraz 3-5 razy więcej na głowie, co mnie twórczo rozsadza i buduje, to nie oznacza że mam mniej czasu dla Was, ja go po prostu muszę inaczej zorganizować! Wasz dr.

Dodano

Autor

Piotr Zwoliński (DrPZ)