Opieka specjalisty epileptologa zmniejsza o 488% częstotliwość napadów padaczkowych

„Mamy niezbite dowody, że pacjenci po udarze mózgowym, którymi opiekują się lekarze specjaliści od udarów, mają lepsze rokowania (na wyzdrowienie), lecz nie posiadamy podobnych danych odnoszących się do pacjentów z padaczką”- powiedział Dr Jerzy Szaflarski, Associate Profesor of Neurology and Neuroscience University of Cincinnati Academic Heath Center Cincinnati, Ohio, United States.Dr Szafarski wraz ze współpracownikami przeanalizował historie choroby 50 pacjentów hospitalizowanych i 50 pacjentów leczonych poza szpitalem, identyfikując czynniki wpływające na ograniczenie ataków, jak również badając czy bezpośrednia opieka neurologa specjalisty-epileptologa, zwiększa prawdopodobieństwo zupełnego wyleczenia.Częstotliwość występowania napadów u pacjentów objętych opieką neurologa specjalisty, zajmującego się wyłącznie padaczką (epileptologiem), była znacznie mniejsza! ( P<001; delta-10.1, 95% przedział ufności 5,5 do 14.08 ). Wśród pacjentów leczonych przeciwpadaczkowym lekiem drugiej generacji, ale przed konsultacją z epileptologiem, było wyraźne zmniejszenie częstości wystąpienia objawów (delta 14, P<100 ), ale zmniejszenie to było mniej wyraźne, gdy pacjenci otrzymali przeciwpadaczkowe lekarstwo pierwszej generacji, przepisane przez neurologa ogólnego (delta =4, P< 046).Dodatkowo, wybór pierwszej, czy drugiej generacji leków był bez znaczenia dla częstotliwości napadów.(P=.814) 9% pacjentów nie miało napadów 1 miesiąc przed 1-szą wizytą u neurologa specjalisty, podczas gdy 44% nie miała ataków w ciągu miesiąca poprzedzającego ostateczną wizytę (u specjalisty). Analizując wagę powyższych spostrzeżeń, Dr Szaflarski zachęcał lekarzy do kierowania pacjentów ze słabo kontrolowaną padaczką, do specjalistów epileptologów. „Będąc pod opieką lekarza zajmującego się wyłącznie padaczką , poprawia się szanse na całkowite wyleczenie”- powiedział Dr Jerzy Szaflarski. „Na skuteczniejsze opanowanie napadów może mieć wpływ lepsze rozpoznanie choroby, a co za tym idzie odpowiedniejsze dobranie leków, lepsze dostosowanie do planu leczenia, jako wynik zmniejszenia skutków ubocznych nowszych lekarstw przeciwpadaczkowych, czy poprawy niedoleczenia, ustawienie terapii, czy też zwiększenie częstotliwości wizyt.”

Dodano

Autor

Piotr Zwoliński (DrPZ)