PADACZKA A PRAWO JAZDY

Nieco na ten temat napisałem w książce „9 Rozmów o Padaczce” ale sprawa jest dynamiczna; wchodzi – a raczej będzie harmonizowana – Dyrektywa UE regulująca formalnie możliwość kierowania pojazdami mechanicznymi przez chorych na padaczkę. Co dobre – mam nadzieję, że regulacja nałoży w końcu jasną regulację na sposób przyznawania amatorskiego prawa jazdy dla chorych. Nie jest jednak pewne kto i na jakich zasadach będzie mógł kierować. Obiecuję temat śledzić, a pewne nowości zamieszczać na stronie!

Dodano

Autor

Piotr Zwoliński (DrPZ)