Moja kariera zawodowa

Studia: Warszawska Akademia Medyczna, I Wydział Lekarski latach 1984-1990

W 1994 uzyskałem specjalizację Io a w 1999 roku II0 z neurologii z wynikiem celującym (egzamin z wyróżnieniem). Jestem więc specjalistą-neurologiem, a moje wykształcenie zawodowe uzupełniają dwa certyfikaty: uzyskana w roku 1996 licencja Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej (nr 197) uprawniającej do opisywania badań EEG oraz uzyskany w 1999 roku certyfikat z epileptologii (certyfikat nr 14) Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej. Tak więc jestem specjalistą-neurologiem-elektroencefalografistą-epileptologiem. Epileptologia jest najważniejszą częścią: nie zajmuję się innymi chorobami neurologicznymi.

W maju 1999 uzyskałem stopień doktora nauk medycznych w wyniku przewodu doktorskiego rozpoczętego w 1997 roku: „Wartość Mapowania Czynności Napadowej i Podstawowej EEG w Lokalizacji Ogniska Padaczkowego u Chorych z Padaczką. Ocena Czynności Poprzedzającej, Rozpoczynającej i Następującej po Napadzie.”

W trakcie studiów w latach 1986-1990 uczestniczyłem w pracy (w latach 1986-88 jako członek, a w latach 1988-90 jako Przewodniczący) Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Psychiatrycznej AM u p. Prof. Waldemara Szelenbergera– miałem być pscyhiatrą! Przez kilka lat zajmowałem się badaniami snu co bardzo przydaje mi się w epileptologii. Tam pierwsze szlify w elektroencefalografii zdobywałem głównie pod bokiem mojego ówczesnego mistrza – dr Michała Skalskiego.

Od roku 1990 do 2000 byłem asystentem i adiunktem w Klinice Neurologii i Epileptologii, gdzie uczyłem się epileptologii po okiem p. Prof. Jerzego Majkowskiego. Uczestniczyłem w pracy Kliniki oraz w Poradnii Konsultacyjnej Przeciwpadaczkowej, Poradnii Profilaktyki Padaczki Pourazowej, współtworzyłem Zespół Epileptologiczno-Perinatologicznej Opieki nad Ciężarną z Padaczką. W Klinice rozpocząłem jako pierwszy w Polsce prace Międzyklinicznego Zespołu Leczenia Padaczki metodą stymulacji nerwu błędnego – leczenie padaczki nową unikalną metodą; kontynuowałem te prace w większym wymiarze w Klinice Neurochirurgii IP CZD

Od 2001 do 2009 pracowałem jako adiunkt w Klinice Neurochirurgii Instytutu „Pomnika” Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie prowadziłem Ambulatorium Padaczkowe i Pracownię EEG w Klinice. Zajmowałem się diagnostyką i leczeniem padaczki u dzieci i młodzieży pod kierunkiem p. Prof. Marcina Roszkowskiego. Prowadziłem w Klinice bardzo szeroką działalność diagnostyczną – dostępne wszelkie możliwe metody diagnostyki (badania co powoduje chorobę) padaczki. Leczenie zachowawcze (farmakologiczne czyli lekami przeciwpadaczkowymi) uzupełniane są u części dzieci leczeniem neurochirurgicznym – stosujemy w terapii wszelkie stosowane na świecie metody operacyjne. Leczymy też chorych spoza naszych granic, co oddaje skalę naszego doświadczenia. Mimo, że od 2009 nie jestem formalnie pracownikiem Kliniki – pozostaję w stałym kontakcie z Prof. Roszkowskim który jest jednym z moich najlepszych nauczycieli i razem kwalifikujemy dzieci do zabiegów.

Jestem członkiem wielu Towarzystw Naukowych, wśród których mogę wymienić:

  • Oddział Polski Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (od 1992 – Polska Liga Przeciwpadaczkowa), w czasie kadencji 1995-1998 pełniłem obowiązki Sekretarza Zarządu Głównego Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej. W roku 1998 organizowaliśmy III Europejski Kongres Epileptologii – pełniłem wówczas obowiązki Sekretarza Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego
  • Polskie Towarzystwo Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej (w latach 1997-2000 byłem skarbnikiem Zarządu Oddziału Warszawskiego)
  • Polskie Towarzystwo Badań nad Snem
  • Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  • Komisja Neurofizjologii Klinicznej w Komitecie Nauk Neurologicznych P.A.N.
  • Centralny Ośrodek Techniki Medycznej
  • Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (przedstawiciel nauczycieli akademickich)
  • Koordynator województwa mazowieckiego Europejskiego Rejestru Ciężarnych z Padaczką EURAP

Jestem autorem wielu prac naukowych głównie z dziedziny epileptologii w tym kilku książek, rozdziałów w podręcznikach naukowych oraz ok. 50 artykułów naukowych w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. W ramach tej części mojej pracy zostałem w roku 1997 laureatem nagrody zespołowej (z Doc. Joanną Jędrzejczak) Dyrektora CMKP za monografię na temat leczenia farmakologicznego padaczki oraz laureatem kwartalnika Epileptolgia za najlepszą pracę w roku 1999.

Dodano

Autor

Piotr Zwoliński (DrPZ)