Stan padaczkowy

Ważną odmianą choroby jest stan padaczkowy (status epilepticus).

Charakteryzuje się napadami bardzo długimi lub występującymi jeden po drugim, przy czym chory nie odzyskuje między nimi świadomości. W zasadzie można wyróżnić tyle odmian klinicznych stanu padaczkowego, ile postaci napadów. Najczęściej występujące są jednak dwie postacie stanu padaczkowego: napady duże (grand mal) i napady nieświadomości.

Stan padaczkowy (grand mal) jest powikłaniem niebezpiecznym, bezpośrednio zagrażającym życiu podczas tego stanu występują, bardzo przedłużone (10 i więcej minut), albo powtarzające się bezpośrednio jeden po drugim napady toniczno-kloniczne.

Stan padaczkowy może wystąpić u osoby nigdy poprzednio nie mającej napadów i jest wówczas zwykle objawem poważniejszego uszkodzenia lub choroby mózgu.

U chorych na padaczkę bywa skutkiem nagłego odstawienia leków przeciw padaczkowych lub nadużycia alkoholu.
W razie pojawienia się stanu padaczkowego należy natychmiast wezwać lekarza (najlepiej pogotowie ratunkowe), gdyż nierzadko tylko dzięki szybkiej, fachowej pomocy udaje się ocalić choremu życie. Z reguły konieczne jest umieszczenie chorego w szpitalu. Stan padaczkowy napadów dużych jest jednak na szczęście wydarzeniem rzadkim.

Dodano

Autor

Piotr Zwoliński (DrPZ)