Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego to pierwszy tego typu ośrodek w skali kraju.